Vebsajt u izradi

VEMIRC

Istraživačko-razvojni Centar Veljko Milković

Istraživačko-razvojni Centar VEMIRC je osnovan sa ciljem promovisanja i razvijanja tehnologija koje su zasnovane na patentima i tehnološkim unapređenjima koja su rezultat dugogodišnjeg rada akademika Veljka Milkovića. Rad VEMIRCa je skoncentrisan, pre svega, na energetsku efikasnost, super-efikasnost i ekološki bezbedne tehnologije. Najistaknutiji primeri ovoga su dvostepeni mehanički oscilator kao mehanizam sa karakteristikama super-efikasnosti u primeni, kao i koncept samogrejne ekološke kuće.

Na ovoj adresi će se nalaziti nova centralna internet prezentacija VEMIRCa. U međuvremenu, dok ne pripremimo celu prezentaciju, možete posetiti naše druge internet prezentacije i obavestiti se o tehnologijama koje promovišemo.