Investiranje u uštedu

Pored izgradnje novih racionalnih samogrejnih objekata, ugradnja reflektujućih površina, ozelenjavanje putem puzavica kao i primena unutrašnje toplotne izolacije, može biti svrsishodna i kod postojećih stambenih, poslovnih i poljoprivrednih objekata. Puzavice mogu rasti uz zid ili uz mrežu koja je odvojena od zida, radi prijatnije mikroklime i produženog životnog veka stanara, što se potvrdilo posebno u Engleskoj. Statistike beleže za oko 30% duži životni vek ljudi koji su stanovali u ozelenjenim kućama zbog povećane količine kiseonika. Smatra se da su biljke uz objekat, doprinele zaštiti od štetnog zračenja kao i poboljšanju kvaliteta vazduha.

Povoljna mikro klima se postiže maksimalnim ozelenjavanjem po spoljašnjosti objekta, čime se ujedno ostvaruje i energetska ušteda. Tako u zimskom periodu zelenilo oko objekta ima ulogu krzna, a u letnjem periodu sprečava pregrevanje zidova. Predlaže se postavljanje toplotne izolacije bliže unutrašnjosti, jer se tako greje manja zapremina, a toplotna izolacija je sa minimalnom površinom. Koliko je moguće staklene površine orijentisati ka jugu, a uz prozore postaviti reflektujuće površine.

Primena: adaptirani građevinski, poslovni i stambeni objekti na bazi zelene i zemljane zaštite i reflektujućih površina, ozelenjavanje postojećih stambenih i poslovnih objekata, kuća, zgrada...

Oblasti: arhitektura, energetika, ekologija, građevinarstvo

Discipline: ekološka arhitektura, održivi javni objekti, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije

Drugi samogrejni koncepti