Poljoprivreda

Poljoprivreda je privredna delatnost koja obuhvata biljnu i stočarsku proizvodnju i s njima povezane uslužne delatnosti. Dve osnovne grane poljoprivrede su zemljoradnja i stočarstvo. Zajedno sa šumarstvom, lovom i ribolovom spada u primarni sektor privrede.

3 децембра, 2019

AGROKLUB: Reflektujući paneli donose uštede i u poljoprivredi

Štale i staje mogu da se izgrade po principu samogrejne ekokuće jer se povoljnijom temperaturom obezbeđuje veća produktivnost u proizvodnji hrane