Replike dvostepenog mehaničkog oscilatora

Uputstva za izradu modela

Saveti za izradu replika

Mehanička fisija

Dvostepeni mehanički oscilator bi trebalo postaviti u skladu sa geometrijskom progresijom sistema, jer su to uslovi pod kojima može biti postignuta mehanička lančana reakcija: 1<2<4<8< oscilatori...

Predlog za smanjenje trenja

Dvostepeni mehanički oscilator ili neki drugi od uređaja treba postaviti u prevcu istok / zapad kako bi se smanjilo osovinsko trenje na ležajevima, izazvano Koriolisovim silama.

Nezavisne međunarodne istraživačke aktivnosti

Istaknute replike

Italija

Kanada

Sjedinjene Američke Države

Povezana istraživanja

Druge informacije o Dvostepenom mehaničkom oscilatoru