Ekološki održivo poslovno okruženje

Primenom koncepta samogrejne eko-kuće u industriji i privredi značajno se štedi prililkom zagrevanja i hlađenja objekta. Izgradnjom niza poslovnih objekata različitih namena (ugostiteljski, turistički, javni objekti) u društvu bi se povećala ekološka svest, razvilo energetski odgovorno ponašanje i povećala upotreba obnovljivih i čistih izvora energije. Ovakvi poslovni objekti bi svojom neobičnom arhitekturom, ekološkim značajem i atraktivnošću privlačile pažnju i plenile turiste, istraživače, posetioce itd.

Samogrejni poslovni objekti mogu biti i turistička atrakcija, jer su u velikoj meri autonomni i neutralni prema okolini. Ovakav neobičan objekat sam po sebi skreće pažnju i izaziva radoznalost, što bi doprinelo prometu npr. jednog ovakvog ugostiteljsko-turističkog objekta.

Primena: ugostiteljski objekti (kafić, poslastičarnica, restoran), hotelsko-turistički objekti (hoteli, moteli, apartmansko naselje, etno kuća, etno turističko naselje, turističko-informativni centar), javni objekti (centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, sedišta lokalnih službi nadležnih za poslove zaštite životne sredine, energetike, energetske efikasnosti), objekti u zaštićenim područjima prirode (planinarski domovi, vizitorski centri, objekti gorske i šumarske službe, zimovnici za životinje, parkovske čuvarsko-tehničke kućice, javni toalet), smeštajni i drugi objekti u sportsko-rekreativnim centrima, centrima socijalne zaštite i staranja (okruženje zelenilom produžava životni vek stanara), obrazovne ustanove, naučno-istraživački i povezani poslovni centri...

Oblasti: energetika, ekologija, građevinarstvo

Discipline: ekološka arhitektura, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije

Galerija

Projekat Novi Sad Energie-Haus

AENS-VEMIRC Centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije - Novi Sad Energie-Haus je jedinstveni promo eko centar koji će na jednom mestu predstaviti najbolja rešenja u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu i obnovljivim izvorima energije i biti novi centar okupljanja i edukacije o energetici i zaštiti životne sredine.

Izgradnja ovog promo centar, kao javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, omogućiće neposredno upoznavanje javnosti sa poslednjim tehničkim dostignućima u oblasti alternativnih izvora energije i niskoenergetske gradnje sve u cilju podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije.

Eksterijer

Spoljašnost objekta, reflektujuće površine, javni displej sa energetskim podacima o objektu, zemljana zaštita, zeleni krov, solarni uređaji, parking sa fotonaponskim panelima, punjači za električne automobile...

Enterijer

Sala za prezentaciju, kotlarnica, kancelarijski prostor, prijemni hol, izložbeni prostor Energie Haus...

Primenjene tehnologije

Pasivni solarni sistemi

  - Zemljana zaštita, zeleni krov, vertikalno ozelenjavanje (ogromna akumulacija toplote i prirodna rashladjenost objekta - konstantna temperature zemljišta od oko +12°C tokom čitave godine)
  - Južna orijentacija (maksimalni zahvat sunčevog zračenja u zimskom periodu)
  - Reflektujuće površine oko prozorskih okvira (2,5 puta povećanje svetla i toplote u objektu)

Aktivni solarni sistemi

  - Solarni kolektori (priprema tople potrošne vode i podrška dogrevanju)
  - Fotonaponski paneli (proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe i tržište)

Ostalo

  - Toplotna pumpa (dogrevanje objekta)
  - Kotao za biomasu (dogrevanje objekta)
  - Prečistač otpadnih voda
  - Podzemna cisterna za sakupljanje kišnice
  - Grejači pristupnih puteva (podno grejanje prilaznih staza, parkinga...)
  - Punjači za električne automobile uz nadstrešnicu za parking sa fotonaponskim panelima
  - Javni displej sa energetskim podacima za objekat (merenje u realnom vremenu spoljne i unutrašnje temperature u objektu, potrošnje energije za dogrevanje, proizvodnje i potrošnje električne energije...)
  - Sistem kućne automatike - Pametna zgrada (kontrola osvetljenja i spoljne rasvete, kontrola sistema za dogrevanje, kontrola zagrevanja trotoara, parkinga, upravljanje zalivnim sistemom, kontrola ulaza, elektronski i video nadzor, alarmni sistem, kontrola uređaja, kontrola reflektujućih površina...)

Drugi samogrejni koncepti