Francuska

Francuska Republika je država u zapadnoj Evropi. Francuskoj pripadaju i prekomorske teritorije, od kojih Gvadelup, Martinik, Francuska Gvajana i Reinion, Majot predstavljaju punopravni deo francuske republike.

8 августа, 2020

Veljko Milković učesnik na konferenciji o autonomnoj energetici u Francuskoj

Akademik Veljko Milković će učestvovati na simpozijumu o energetskoj autonomiji u organizaciji Asocijacije Promethelios koji će se održati 20. i 21. septembra 2020. godine u gradu Poligni u Francuskoj.