parallax background

NOV MEĐUNARODNI NAUČNI RAD: Modelovanje, simulacija i analiza pumpe za vodu sa klatnom varijabilne dužine

Misterije Atlantide – Petrovaradinska tvrđava krije velike tajne, treba istražiti tunele pod Dunavom! (VIDEO)
4 децембра, 2021
PUTNI DNEVNIK: Veljko Milković, istraživač (VIDEO)
25 децембра, 2021

Dvostepeni mehanički oscilator akademika Veljka Milkovića se istražuje u celom svetu. Svake godine se objavi nekoliko naučnih radova širom sveta koje se bave primenom ovog izuma, a u mnogi od ovih radova su istraživanja vezana za primenu oscilatora na ručnu pumpu za vodu. Naučni rad koji sledi je objavljen u Poljskoj, na Tehnološkom Univerzitetu koji se nalazi u gradu Lođ.


U ovom radu autori Godiya Yakubu, Paweł Olejnik i Jan Awrejcewicz sprovode simulacije, matematička modelovanja i analize ručne pumpe za vodu sa varijabilnom dužinom klatna. U uvodnom delu se navodi:

Sklop klatna, poluge i klipa modeluje poseban dinamički sistem, a zatim se spajaju u mnoge dinamičke sisteme sa stepenom slobode. Ovaj rad uključuje trenje tokom proučavanja dinamike sistema, a zatim je simuliran da bi se potvrdio harmonijski odgovor sistema. Studija je pokazala uticaj varijabilnosti dužine klatna na performanse celog sistema. Uspostavljeno je vertikalno pobuđeno parametarsko klatno promenljive dužine u sistemu koje daje brže i duže oscilacije od klatna sa konstantnom dužinom. Time se postiže veća i bogatija dinamika.

Prikazani rad je praktičan i vredan jer pokazuje najodgovorniji mehanizam za postizanje minimalnog napora za zamahivanje klatna, kao i metodologiju koja garantuje relativno brze i dugotrajne oscilacije, kao što je navedeno u definiciji problema u nastavku. Prvo se uvodi trodimenzionalni model. Zatim su navedene komponente, navodeći funkcije svakog dela sistema. Konačno, princip rada sistema je podržan matematičkim modeliranjem, rezultati numeričkih simulacija pokriveni suštinskim zaključcima

U referencama ovog rada se nalazi nekoliko prethodno objavljenih naučno-istraživačkih radova koji se bave istraživanjem dvostepenog mehaničkog oscilatora primenjenog na klipnu pumpu za vodu. Ovi međunarodni radovi se mogu naći na našem vebsajtu ovde.


Podelite sa prijateljima