parallax background

Izlaz iz viševekovnog začaranog energetskog kruga

NOV PATENT: Čekić pogonjen dvostepenim oscilatorom
27 октобра, 2023
Veljko Milković: Energija novih oscilacija – Istorijski događaj (VIDEO)
2 фебруара, 2024

Čitava današnja energetika je u začaranom krugu rotacija, jer su turbine, elise, rotori, zamajci, zupčanici, remenice i sl. koje su dominantne u energetici daleko manje efikasne od oscilacija i tehničkih rešenja zasnovanih na njima, kao što je tehnologija dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića.

S obzirom na sadašnju energetsku situaciju, globalno zagrevanje i sve ostalo, vreme je da razmislimo malo o ovim naprednijim tehnologijama na bazi oscilacija i da primenom poboljšanja na bazi elastičnosti iskoristimo postignute efekte ultraefikasnosti da bi ubrzali prelazak našeg sveta ka energetski održivoj budućnosti.

U ovom članku ćemo napraviti svojevrstan pregled informacija o dvostepenom mehaničkom oscilatoru, njegovim rezultatima vezanim za ultraefikasnost, šta kaže naučna zajednica o ovom izumu, koliko je u upotrebi u svetu, itd.

Ultraefikasnost je ostvarena direktno i indirektno

Direktno

Zvanično elektro merenje u saradnji sa Institutom za energetiku, elektroniku i telekomunikacije iz Novog Sada – merenje vršio: prof. dr Slobodan Milovančev, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2005. godine https://www.veljkomilkovic.com/Images/Rezultati_zvanicnog_elektro_%20merenja.pdf

Profesor G. R. Nikhade, R.U. Patil i S. P. Bansal sa Departmana za mašinstvo Shri Ramdeobaba koledža za inžinjering i menadžment u Nagpuru, Indija objavili su 2013. godine rad kojim je naučno dokazana superefikasnost pogonskog klatna: Two-stage oscillator mechanism for operating a reciprocating pump

Goran Mitić, diplomirani fizičar, u svojim javnim nastupima izjavio je da je eksperimentalno dobio devet puta više energije od uloga sa izumom dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića.

Indirektno

Laboratorijski dokaz superiornosti elastičnog klatna u odnosu na elektromotor
Konkretan dokaz pomoću laboratorijskog merenja da elastično klatno stostruko duže osciluje od asihronog motora iako je motor imao višestruko veću incijalnu energiju – merenje vršio prof. dr Slobodan Milovančev, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2014. godine:
https://www.veljkomilkovic.com/Docs/Merenje_elasticno_klatno_vs._elektr omotor.pdf

Veljko Milković – film „Sve je u energiji”
U kratkom video materijalu prikazana je astronomska razlika u inicijalnoj energiji kod elektro motora u odnosu na pogonsko klatno (iz opisanog merenja gore)
https://www.youtube.com/watch?v=gH5fVLpaHKw

Zato treba obratiti pažnju na energiju oscilacija, u čemu se slažu i razni stručnjaci.

Tokom prethodnih godina istaknuti naučnici i fizičari isticali su veliki značaj otkrića pogonskog klatna i njegov revolucionarni doprinos nauci i tehnici:

akademik prof. dr Bratislav Tošić:
...Može se proceniti da učešće gravitacionog potencijala u radu dvostepenog oscilatora iznosi oko 80%...
https://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje2.jpg

dr Peter Lindemann, SAD:
...Time se ovo otkriće svakako svrstava među najvažnija otkrića u nauci u poslednjih 300 godina.
https://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje_dr_Peter_Lindemann.pdf

prof. dr Velimir Abramović:
...Dvostruki oscilator ujedno je i najbolja mehanička analogija naizmenične struje, mora se priznati, bolja od bilo koje Tesline analogije...
https://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje%205.JPG

prof. dr Slobodan Milovančev, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu:
Nakon brojnih proba, konsultacija i merenja, može se zaključiti da su, u određenim oblastima, elastična klatna u znatnoj prednosti nad rotacionim mašinama. To predstavlja značajnu dopunu u mehanici, a verovatno i šire. ...Pored praktičnog aspekta, značajan je i teorijski. I dobri poznavaoci su iznenađeni da je, još uvek, moguće otkriti nešto novo u mehanici, na putu ka dobijanju čiste energije. Tu možda i nije kraj, jer se i neki postulati dovode u pitanje.
http://www.veljkomilkovic.com/Docs/Nobelova_nagrada/prof._dr_Slobodan_Milovancev.pdf

Jovan Bebić, dipl. inž. elektrotehnike:
Na osnovu rezultat merenja i zapažanja u ovom eksperimentu kao i na osnovu desetogodišnjeg pracenja eksperimentalnih rezultata na modelima dvostepenog mehanickog oscilatora Veljka Milkovica, mogu apsolutno da tvrdim da je ovo najvece otkrice u istoriji nauke i tehnike!
https://www.veljkomilkovic.com/Images/Analiza_Jovan_Bebic_2-merenje.pdf

dipl. inž. Slobodan Mašanović:
Smatram da je izum Veljka Milkovića, „Dvostepeni mehanički oscilator“ – najveće naučno otkriće u istoriji čovečanstva – koje je i eksperimentano dokazano na više mesta širom sveta. To je otkriće koje menja celu naučnu paradigmu kako same fizike tako i mnogih drugih disciplina. Veljko Milković je ovim otkrićem nadahnuo mnoge istraživače, i potvrdio još jednom nešto što svi odavno znamo – da su najgenijalnije stvari uvek jednostavne u suštini! Tek će decenije – i vekovi pred nama pokazati svu veličinu ovog otkrića Milkovića, mislim da čovečanstvo trenutno nije ni spremno, ni svesno o čemu se ovde zaista radi!
http://www.veljkomilkovic.com/Docs/Slobodan_Masanovic_misljenje.pdf

Zoran Pobor:
Analizom rada dvostepenog mehaničkog oscilatora dolazimo do zaključaka koji idu u prilog tvrdnji da se radi o revolucionarnom pronalasku koji postavlja nove standarde i definicije fizike, termodinamike, kretanja... Upotreba oscilatornog kretanja u određenim mehaničkim sklopovima može biti višestruko efikasnija od postojećih rešenja te Milkovićev istraživački rad zaslužuje veću pažnju i priznanje!
http://veljkomilkovic.com/Docs/Nobelova_nagrada/Zoran_Pobor.pdf

Sve što je Veljko Milković poslednjih godina tvrdio u svojim nastupima u skladu je sa mislima najvećih umova:

Ako na prvi pogled ideja nije apsurdna, onda za nju nema nade. – Albert Ajnštajn

Moguće je, čak je i verovatno, da će se s vremenom otvoriti drugi izvori energije, koji su nam sada nepoznati. Možemo čak naći načina da primenjujemo takve sile kao što su magnetizam ili gravitacija za pokretanje mašina, ne koristeći druga sredstva. Takva ostvarenja, iako prilično neverovatna, nisu nemoguća. – Nikola Tesla

Naš savremenik Mičio Kaku, američki fizičar japanskog porekla, u svojoj knjizi Fizika nemogućeg (2011) kaže: Nemoguće je relativno.

Anti-teze nema više od 7 godina
nagrada za eksperimentalnu anti-tezu je završena

Nakon više od 7 godina niko se još nije javio i izneo eksperimentalne dokaze u prilog tvrdnji da su rotacije bolje od oscilacija

14. septembra 2016. na javnoj tribini u Novom Sadu, kao i u više drugih navrata, pre i posle na društvenim mrežama, medijima, javnim nastupima, sajamskim manifestacijama, obznanjen je konkurs za nagradu od 100.000 dinara za uspešan dokaz i eksperimentalnu anti-tezu da oscilacije elastičnog klatna nisu efikasnije od rotacija. https://www.veljkomilkovic.com/Docs/Informacija_2017.pdf

Do današnjeg dana, niko još nije doneo nikakav model i izneo praktičan dokaz da se duže vrti točak (ili bilo šta drugo što se rotira) od klatna tj. da je vreme zaustavljanja točka duže od oscilacije elastičnog klatna.

S obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata tokom prethodnih godina, Veljko Milković je produžavao konkurs i čak svom svojom imovinom garantovao da su oscilacije efikasnije od rotacija, koje su inače dominantne u energetici, te pozivao istraživače i sve ljude zainteresovane za nauku i tehniku da iznesu praktične dokaze u prilog ovoj anti-tezi i osvoje vrednu nagradu.

Nakon sedam godina, Veljko Milković je proglasio da je ovaj konkurs za nagardu završen, jer niko, baš niko, do sada nije doneo nikakav rotacioni uređaj, pa da ovu tvrdnju potvrdi ili dovede u pitanje.

Ovaj konkurs za nagradu je sada definitivno završen i nema više novčane nagrade, ali ubuduće svako može opet doći bez ikakve obaveze da se ovo i dalje proverava. Ako neko ima neki rotacioni uređaj, ili možda neki bolji oscilujući uređaj, pa da se to uporedi. Proveravanje i testiranje će se nastaviti i dalje, ali više nema novčane nagrade, već je sve volonterski i na dobrovoljnoj bazi.

Kandidati sa anti-tezom treba da se javno predstave i javno objave (na YouTube.com) sa čime konkurišu. Dodatni dogovori oko demonstracije po potrebi.

Pronalazak se istražuje na svim kontinentima

Dvostepeni mehanički oscilator i njegova praktična primena se već 20 godina izučavaju širom sveta u okviru univerzitetskih centara, instituta i od strane entuzijasta. Pored brojnih istraživača u SAD i EU, posebno su intezivna i masovna studijska istraživanja u Indiji.

Do sada je objavljen veliki broj naučno-istraživačkih radova širom sveta; 2 doktorske disertacije (treći doktorat u završnoj fazi), 39 naučno-istraživačkih radova, 5 diplomskih radova, 6 radova sa naučnih skupova, kao i 10 ostalih radova koji se dotiču ovog izuma.
https://www.vemirc.com/citiranost-reference/

Kompanije širom sveta primenjuju izum Veljka Milkovića

Dvostepeni oscilator je početkom 2000-ih doživeo ekspanziju međunarodnih istraživanja u svetu, najviše zahvaljujući razvoju internet tehnologija i onlajn prezentacijama koje su omogućile laku i brzu međunarodnu razmenu svih oblika podataka.

Pored velikog broja stranih naučnih radova, najviše na temu primene ovog pronalaska u vodosnabdevanju i elektroenergetici, poslednjih godina ogroman broj inženjerskih kompanija u Kini, Indiji i drugim zemljama jugoistočne Azije, istražuje, razvija i proizvodi razne tehničke uređaje, najčešće mašine za tešku industriju, od kojih neke prodaju svoje proizvode pod imenom Veljka Milkovića, na elektronskim trgovačkim platformama kao sto je kineska Alibaba.
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&SearchText=veljko+milkovic

Univerzitet u Nemačkoj preporučuje dvostepeni mehanički oscilator

Prof. dr Klaus Turtur, ugledni fizičar sa Ostfalia univerziteta primenjenih nauka u Nemačkoj, u svetlu aktuelne energetske tranzicije i potrage za tehničkim rešenjima koja mogu obezbediti dugoročne čiste energetske izvore, objavio je pregled i izveštaj o perspektivama novih energetskih tehnologija gde je preporučio i dvostepeni oscilator Veljka Milkovića. O ovome smo izvestili i u jednoj od ranije objavljenih vesti.
Project overview: Several Approaches for Zero point energy - Converters
Prof. Dr. rer. nat. Claus W. Turtur

Napravljeno bitno poboljšanje

Na polju daljeg razvoja dvostepenog oscilatora postignuto je poboljšanje same konstrukcije oscilatora, a time, u isto vreme, i povećana sama efikasnost uređaja.

Kako napraviti dvostepeni oscillator efikasnijim

Na osnovu svih do sada objavljenih nezavisnih naučnih radova, kao i video snimaka replika dvostepenog mehaničkog oscilatora koji se mogu naći na internetu, primećeno je da su svi mehanizmi konstruisani uz pomoć čeličnih kugličnih ležajeva. Upravo ovi čelični kuglični ležaji su jedna skrivena kočnica, koja je štetna tokom rada jer smanjuje inerciju i time efikasnost celog uređaja (ovo je štetna pojava kod oscilacija, ali ne i kod rotacija) koja se može ublažiti primenom keramičkih ležaja koji su su lakše od čeličnih, što ima za rezultat smanjenje trenja i inercije čime se postiže duže trajanje oscilacija, samim tim veća efikasnost i manji utrošak energije za njihovo održavanje (npr. u slučaju održavanja oscilacije klatna).

Drugo poboljšanje je postignuto kod dizajna sa elastičnim klatnom i elastičnim nosačem poluge gde su eliminisani kuglični ležajevi, stoga se manje energije gubi u inerciji kuglica i trenju, čime se i postiže još veća efikasnost uređaja.To je sad jedna elastična struktura koja daje najbolje rezultate gde imamo veću brzinu i manje rasipanje energije. Odnosno, imamo neku vrstu reciklaže energije koja se javlja usled elastičnosti. Znači, znatno veća efikasnost od svih postojećih do sada rešenja.

NOVI patent Veljka Milkovića „Čekić pogonjen dvostepenim oscilatorom“ P-2021/1215
https://www.zis.gov.rs/wp-content/uploads/glasnik-03-2023.pdf#page=13

NOVI patent Veljka Milkovića „Elektrogenerator sa magnetima pogonjen dvostepenim oscilatorom“ [3D animacija]   https://www.youtube.com/watch?v=mJnuGy5GZsQc


Podelite sa prijateljima


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *