Petrovaradin i Srem

Svet misterija – Novi pogledi
11 августа, 2004
Petrovaradin kroz legendu i stvarnost
1 октобра, 2001

Petrovaradin i Srem

Misterija prošlosti

akademik Veljko Milković

Opis knjige

Knjiga "Petrovaradin i Srem - misterija proslošti" predstavlja nastavak autorovih istoriografskih istraživanja Petrovaradinske tvrdave, Srema, kao i srednjeg podunavlja. Veljko Milković na svojstven način, popularno, pristupačno svakom čitaocu, objašnjava mitove i legende vezane za Srem, polazeći od geološke prošlosti i ljudske praistorije, preko antičkog doba i srednjeg veka do današnjih dana.

Knjiga je podeljena na poglavlja, koja kroz 34 naslova na šezdeset strana obrađuje Petrovaradin i Petrovaradinsku tvrđavu, tajne Dunava, Srem (Sirmium, Irig, Sremski Karlovci). Ilustrovana je sa više od 50 interesantnih skica i fotografija, a korištena je literatura iz 49 izvora.

Suočavajući suve istorijske činjenice sa zanimljivim, nekad i maštovitim mitovima i legendama, autor mnoge događaje demistifikuje. Knjiga je interesantne sadržine, korisna kao štivo, koje će zainteresovati čitaoce koji su bili u opisanim predelima da ih ponovo obiđu, posmatrajući ih iz drugog ugla, odnosno zainteresovati čitaoce koji nisu bili u obilasku Petrovaradinske tvrđave, Sremskih Karlovaca i Fruške Gore.

Knjiga obrađuje čitav niz manje poznatih detalja Fruškogorskog masiva i starih građevina od najranijih vremena do XX veka. Novopronađeni artefakti daju potpuniju sliku o do sada nedovoljno obrađenom prostoru i dokaz o visokom kulturnom razvoju prošlosti Srema i srednjeg podunavlja. Novi podaci su veliki doprinos i biće nezaobilazno štivo pri svim daljim proučavanjima ovog prostora.

Detalji o knjizi

Pun naslov knjige: Petrovaradin i Srem - Misterija prošlosti
Autor: akademik Veljko Milković
Broj strana: 72
Jezik: srpski (latinica)
Format: 25 x 16
ISBN: 86-903043-3-9 (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
Izdanje: 1. izdanje (april 2003.)
Izdavač: Društvo za popularizaciju nauke Novi Sad, Novi Sad


Za više informacija i naručivanje kliknite na dugme ispod.

Podelite sa prijateljima


Od istog autora

VEMIRC – Panonska Atlantida – Milković

Panonska
Atlantida

Veljko Milković
akademik


Više o knjizi
VEMIRC – Energetska prekretnica ili propast – Milković

Energetska
prekretnica
ili apokalipsa

Veljko Milković
akademik

Više o knjizi
book-gravitational-machines2

Gravitacione mašine - od Leonarda Da Vinčija do najnovijih otkrića

Veljko Milković
akademik

Više o knjizi
VEMIRC – Petrovaradinska tvrđava – kosmički lavirint otkrića – Milković

Petrovaradinska tvrđava
Kosmički lavirint
otkrića

Veljko Milković
akademik

Više o knjizi

VEMIRC izdanja

VEMIRC – Panonska Atlantida – Milković

Panonska
Atlantida

Veljko Milković
akademik


Više o knjizi
VEMIRC – Genetika stare i nove Evrope – Marjanović

Genetika Stare i Nove Evrope

Jovan Marjanović
dipl. inž.


Više o knjizi
book-gravitational-machines2

Gravitacione mašine - od Leonarda Da Vinčija do najnovijih otkrića

Veljko Milković
akademik

Više o knjizi
VEMIRC – Over juniti – Marjanović

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Jovan Marjanović
dipl. inž. elektrotehnike

Više o knjizi