Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Gravitacione mašine
27 децембра, 2013
Petrovaradinska tvrđava – Kosmički lavirint otkrića
10 августа, 2007

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Naučni pogled na svet slobodne energije iz naelektrisanja i magnetnih polja

Jovan Marjanović, dipl. inž. elektrotehnike

Opis knjige

Johan Volfgang Gete je rekao da su najveće tajne otvorene tajne. Vi gledate u njih a ne vidite ih. Isti je slučaj sa elektromagnetnim poljem. Poznata je činjenica da se posle isključenja elektromagneta njegova magnetna energija vraća nazad u kolo, obično kao varnica. Ono što nije bilo uočeno je da je magnetna energija izvršila rad privlačenjem gvozdene šipke i nije potrošila sebe. Ovaj rad, minus toplotni gubici u kolu, je slobodna energija ili over juniti energija.

Ovaj knjiga je posvećenja naučnicima, istraživačima i entuzijastima koji su za poslednjih 150 godina težili da poboljšaju svet pomoću razvoja elektromagnetnih mašina i koji nisu ograničili svoje umove sa postojećim zakonima termodinamike, definisanim od strane prethodnih naučnika koji su ih deklarisali kao univerzalne zakone.

Cilj ove knjige je da otključa tajne over junitija i nauči čitaoce šta je over juniti i kako to radi. Čitalac će naučiti osnovne principe za pravljenje novih ultra efikasnih električnih motora i generatora i kako da poboljša postojeće patente koji koriste stalne magnete.

  • Udžbenik opštih uslova za over juniti; asimetrija akcije sile, logika vremenskih i prostornih faktora za over juniti;
  • Dokazi da prva dva zakona termodinamike nisu univerzalni;
  • Korišćenje elektrostatičkog i magnetnog štita;
  • Balansiranje sile kočenja uzrokovane Lencovim pravilom;
  • Minimiziranje kočenja korišćenjem uzajamnog privlačenja magneta i gvožđa;
  • Korišćenje elektromagneta i induktivnog prenapona;
  • Zašto je dobar over juniti generator istovremeno i loš over juniti motor?

Potrebno je primetiti da u ovoj knjizi nema detaljnog dizajna određne mašine (osim detalja u američkim patentima u Dodatku). Cilj ove knjige nije da bude priručnik za proizvođače mašina, već da objasni principe rada na kojima se mašine zasnivaju.

O autoru

Jovan Marjanović je istaknuti istraživač novih energetskih tehnologija, međunarodno poznat po svojim člancima i analizama o over juniti elektromagnetizmu i ultra efikasnim električnim mašinama. On je autor više od desetak popularnih naučnih radova, kao što su Teorija gravitacionih mašina (2010.), Kinetički momenat, parametarski oscilator i over juniti (2010.), Tajna slobodne energija klatna (2011.), i njegov najčitaniji rad, Osnovni principi konstrukcije over juniti elektro motora i generatora (2009.). Više

Detalji o knjizi

Pun naslov knjige: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina - Naučni pogled na svet slobodne energije iz naelektrisanja i magnetnih polja
Autor: Jovan Marjanović, dipl. inž. elektrotehnike
Broj strana: 190
Jezik: srpski (latinica)
Format: PDF (e-knjiga) u koloru; 82 ilustracije, 4 fotografije
ISBN: 978-86-88883-02-3 (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
Izdanje: 1. elektronsko izdanje na srpskom jeziku (15. jun 2012.)
Izdavač: Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković - VEMIRC, Novi Sad


Za više informacija i naručivanje kliknite na dugme ispod.


Od istog autora

VEMIRC – Genetika stare i nove Evrope – Marjanović

Genetika Stare i Nove Evrope

Jovan Marjanović
dipl. inž.


Više o knjizi
VEMIRC – Over juniti – Marjanović

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Jovan Marjanović
dipl. inž. elektrotehnike

Više o knjizi

VEMIRC izdanja

VEMIRC – Panonska Atlantida – Milković

Panonska
Atlantida

Veljko Milković
akademik


Više o knjizi
VEMIRC – Genetika stare i nove Evrope – Marjanović

Genetika Stare i Nove Evrope

Jovan Marjanović
dipl. inž.


Više o knjizi
book-gravitational-machines2

Gravitacione mašine - od Leonarda Da Vinčija do najnovijih otkrića

Veljko Milković
akademik

Više o knjizi
VEMIRC – Over juniti – Marjanović

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Jovan Marjanović
dipl. inž. elektrotehnike

Više o knjizi