Međunarodni naučni radovi

Međunarodna istraživanja dvostepenog mehaničkog oscilatora

Dvostepeni mehanički oscilator, izum akademika Veljka Milkovića, je tokom godina prepoznat od strane mnogih naučnih radnika i objavljen je niz naučnih radova. Ovi naučni radovi se bave proučavanjem principa rada dvostepenog mehaničkog oscilatora, razvojem matematičkih postavki, kao i analizom praktične primene.

Najveća ekspanzija naučnih istraživanja dvostepenog mehaničkog oscilatora je zabeležena u Indijskim univerzitetskim centrima, u sklopu odabranog usmerenja naučnih istraživanja, ali i kao deo redovnih studentskih aktivnosti pod nadzorom nastavnog kadra. Osnovni dokumenti koji se navode u referencama su naučni radovi do sada objavljeni uglavnom preko naših internet prezentacija (http://www.veljkomilkovic.com/, http://www.pendulum-lever.com/). Svi ovi radovi su dostupni i na ovoj prezentaciji na stranicama Teorija i matematika i Eksperimenti i merenja.

Prikaz naučnih radova na ovoj stranici je prema godinama u kojima su radovi objavljeni i redovno se ažurira.


2021

1

Proučavanje i projektovanje ručne pumpe za vodu pomoću klatna - Rejsha Khoteja, Sandhya Mishra, Sarad Niraula, Kshitij Kunwar, Nirajan Ghimire, Krishna Prasad Shrestha, Pratisthit Lal Shrestha

Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University Dhulikhel, Nepal

Dizajnirana pumpa se sastoji od normalne ručne pumpe i klatna, koji sz metalnom konstrukcijom objedinjeni u mehanizam. Ova pumpa sa klatnom ima za cilj da obezbedi rešenje za ručno podizanje vode, što zahteva veliki ljudski napor pri neprekidnom radu. Zasnovana je na vrlo jednostavnom principu klatna i dvostepenog oscilatornog mehanizma sa polugom. Uz pomoć ovog principa, kretanje klipa u pumpi se postiže pomoću oscilovanja klatna. Pumpa sa klatnom je projektovana korišćenjem različitih proračuna i izrađena je dodavanjem okvira, opruga, klatna u normalnu klipnu pumpu za stvarno eksperimentisanje. Projekat se isključivo bavi mehaničkim aspektom pumpe klatna, gde se eksperimentalni pristup primenjuje da bi se izveli zaključci.

2020

1

Izrada klatna za proizvodnju električne energije oscilacionim kretanjem - Dhawal Bodhankar, Ankit Chauvhan, Santosh Rahangadale, Gaurav Uprikar, Sangram Deshmukh, prof. Swapnil Choudhary

Wainganga College of Engineering & Management, Nagpur, India

Potrebe za energijom u svetu se povećavaju iz dana u dan iz razloga što je porast korišćenja energije proporcionalan povećanju stanovništva. Ovaj rad govori o proizvodnji energije korišćenjem pomeranja klatna unazad i unapred na takav način da se prilikom njihanja generiše mehanička energija koja se klatnom pretvara u električnu energiju i skladišti u bateriji.

2019

1

Optimalna parametarska analiza mehaničkog oscilatora za primenu pumpanja - Rejin Balachandran, Nandu A., Nirmla M. S.

Department of Mechanical Engineering, Mar Baselios College of Engineering and Technology, Mar Ivanios Vidyanagar Thiruvananthapuram, Kerala, India

Sprovedene su razne analize na izraženom modelu dvostepenog mehaničkog oscilatora, poput odnosa dužine, ondosa težine i efikasnosti. Oscilator je konstruisan sa teleskopskim klatnom koje omogućava podežavanje dužine. Tokom eksperimenta su se koristile varijacije u podešavanjima polaznog položaja klatna i odnosa težine poluge, kako bi se utvrdio optimalan odnos klatna i poluge koji daje maksimalan učinak. Maksimalna efikasnost oscilatora koji je primenjen za pumpanje vode je 92,07%.

2

Eksperimentalna istraživanja proizvodnje energije uz upotrebu klatna - Than Than Htike, Han Lwin Soe, Kyaw Myat Moe

Department of Mechanical Engineering, Yangon Technological University, BPI, Yangon, Myanmar

Ovaj rad se bavi proizvodnjom energije iz gravitacije. Štaviše, ovaj rad je takođe namenjen dobijanju korisne i zelene energije korišćenjem gravitacionog efekta. U ovom radu je izveden dvostepeni mehanički oscilator sa zupčastim mehanizmom, bregastim mehanizmima i dinamom za izvođenje eksperimenta. Proces ove mašine je da kada se klatno primenjuje sa ulaznom energijom, klatno osciluje na slobodnoj pokretnoj tački osovine i ovaj efekat oscilovanja pomera krak poluge čime proizvodi drugo kretanje drugo kretanje na suprotnom kraju poluge poput klackalice. U međuvremenu, na drugoj ivici kraka poluge, izlaz može biti dostupan kao efekat udara. Ovaj efekat se može koristiti kao izlazna energija za pokretanje drugih mehanizama kao što su čekić, pumpa za vodu, elektromotor i generator za korisnu energiju.

2018

1

Dizajn i razvoj pumpe za vodu sa klatnom - prof. Prashant B. Shelar, Avinash D. Kambale, Akash N. Patil, Rajkumar M. Khandare, Abhishek H. Sachane, Shubham S. Gavali

Department of mechanical engineering, D.Y. Patil College of Engineering and Technology, Kolhapur, Maharashtra, India

Predmet ovog rada je uredsređen na rad i efikasnost samog mehanizma, dvostepenog mehaničkog oscilatora. Uzevši u obzir sve prednosti ovog mehanizma odlučeno je da se upotrebi za izvlačenje vode montažom na ručnu pumpu, budući da upravljanje ovom pumpom pomoću mehanizma dvostepenog mehaničkog oscilatora zahteva daleko manji rad u smislu utroška ljudke energije u odnosu na onaj koji čovek koristi ako direktno upravlja pumpom za vodu.

2017

1

Pregled motorizovanog klatna - Mr. Nitin G. Patril, Prof. Avinash Namdeo

Swami Vivekanand College of Engineering, Indore, Madhya Pradesh, India

Ovaj rad diskutuje značaj pumpe sa klatnom koja se može upotrebiti kao dopunski aparat za pumpanje vode napravljen da zameni ručne pumpe. Najznačajniji kvalitet pumpe sa klatnom smanjen fizički napor prilikom upotrebe, u odnosu na klasičnu ručnu pumpu. Ovaj kvalitet omogućava lakšu upotrebu za navodnjavanje manjih travnjaka, pumpanje vode iz bunara i gašenje vatre čak od strane dece ili starijih građana.

2

Izrada pumpe sa klatnom - Anurag Anand, Devanshu Jhakal, Rahul Sharma, Rupesh Deshbhratar

Department of mechanical engineering, Thakur College of Engineering, Mumbai, India

Najvažnija činjenica kod pumpe sa klatnom je ta da je početna energija koju je potrebno uložiti da bi se započeo proces pumpanja vode, tj. energija potrebna da se klatno izvede iz ravnotežnog položaja i kasnije održavaju oscilacije klatna, daleko manja u odnosu na onu koju je potrebno ulagati u rad ručne pumpe za vodu. Najvažnija karakteristika ovog uređaja je besplatne energije posredstvom: 1. Oscilujućeg sistema klatno-poluga; 2. Sistema za pokretanje i održavanje oscilacija klatna.

3

Dizajn i izrada gravitacionog inercionog uređaja - S. Muruganantham, S. Ganesh Kumar, S. Jagatheswaran, P. Karthikeyan, D. Praveen

Department of mechanical engineering, Nandha Engineering College, Erode - 52, Tamilnadu, India.

Naša namera je da se kroz ovaj projekat razvoje uređaj za proizvodnju besplatne energije pomoću gravitacije. Ovaj jednostavan mehanizam sa novim mehaničkim efektima predstavlja izvor čiste ekološđki bezbedne energije. Gravitaciona mašina se sastoji od samo dva dela: masivne poluge i klatna. Interakcija dvostepene poluge uvećava ulaznu energiju u izlaznu energiju u koristan rad.

2016

1

Proizvodnja električne energije pomoću klatna - Rajat Wairagade, Sonu Tagwan, prof Sandeep Mude

Karmavir Dadasaheb Kannamwar College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India

Mnogo raspoložive mehaničke energije se nalazi u okolini. Ova mehanička energija se može pretvoriti u neki drugi oblik energije, poput električne. Razvili smo električni generator zasnovan na kretanju klatna, koje se lako održava i proizvodi izlani napon u naletima pomoću povratne mehaničke strukture. Povratni efekat ovog uređaja je poboljšan primenom zupčastog mehanizma koje sadrži osovinu sa magnetom. Ovaj rad je osnov za razvoj održivog sistema za proizvodnju električne energije.

2

Sakupljanje električne energije od elektrogeneratora sa klatnom - Mithun Gajghiye, Mayiuri Boke, Akshay Kelwadkar, prof. Sandeep Mude

Karmavir Dadasaheb Kannamwar College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India

Elektrogenerator sa klatnom proizvodi električnu energiju pomoću mehaničke energije koja je u mnogim primenama do današnjih dana protraćena. Postavka sa klatnom je napravljena tako da kad god se klatno izvede iz ravnotežnog položaja kinetička energija čini da ono osciluje i time proizvodi električnu energiju. Elektrogenerator sa klatnom je najefikasniji i ekološki najbezbedniji izvor električne energije. Princip rada elektrogeneratora sa klatnom je takav da pretvara kretanje klatna, tj. mehaničku energiju u električnu energiju.

3

Dizajn i izrada ručne pumpe sa klatnom - Rajeh Kumar Sahu, Rakesh Kumar Das, Supriya Dip, Sidartha Mohapatra

Department of mechanical engineering, Gandhi Institute of Engineering & Technology, Gunupur Rayagada Odisha, India

Ručna pumpa za vodu je najbolje rešenje za podizanje vode bez upotrebe električne energije, ali zahteva veliki ljudski napor koji nije ugodan dugoročno gledano. U slučaju da je potrebno kontinualno snabdevanje vodom ovo ne predstavlja praktično rešenje. Glavna prednost pumpe za vodu sa klatnom je u tme što zahteva daleko manji napor da bi se njom upravljalo, pri čemu je veoma lako održavati veliki protok vode onog trenutka kad se klatno izvede iz ravnotežnog položaja.

2015

1

Izrada i analiza pumpe sa klatnom - Rony K Placid, Steffin George Sam, Amal R.

Department of Mechanical Engineering, Baselious Thomas 1 College Of Engineering & Technology, Koothattukulam, Kerala, India

Cilj ovog rada je da sumira saznanja iz prethodnih radova uz dodatne komentare kao i da odgovori na dva osnovna pitanja: kako konstruisati efikasan dvostepeni mehanički oscilator Veljka Milkovića, kako izmeriti koeficijent efikasnosti konstruisanog oscilatora.Metod koji autor i drugi ljdi predlažu je već rešio navedene probleme i ne zahteva skupu opremu za merenje sile, brzine ili ubrzanja. Predložen metod meri količinu obe mase na obe strane klatna, koja se automatski zaključava na svoj gornji položaj zupčastim mehanizmom.

2

Dizajn i razvoj ručne pumpe sa klatnom - D. Apparao, Y. Sagar

Department of Mechanical Engineering, Aditya Institute of Technology and Management, Tekkali, Andhra Pradesh, India

Ova studija objašnjava efekat stvaranja besplatne energije u uređaju koji se sastoji od: a) Oscilujućeg klatno-poluga sistema; b) sistema za pokretane i održavanje rada klatna; c) sistema koji koristi energiju uređaja za prigušivanje oscilacija poluge. Upravljanje mašinom je zasnovano na prinudnim oscilacijama klatna, pošto osovina klatna utiče na jedan od dva kraka poluge silom koja varira periodično.

3

Izrada uređaja za proizvodnju električne energije koji koristi dvostepene mehaničke oscilatore - Rakesh Chaudhari

Department of Mechanical Engineering, Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat, India

Svrha ovog rada je da predstavi praktičnu upotrebu dvostepenog mehaničkog oscilatora, tj da praktično prikaže mogućnost pretvaranja viška energije u oblik električne energije upotrebom dvostepenog mehaničkog oscilatora. Naš cilj je da razvijemo ovaj uređaj, koji koristi mehanizam već primenjen na ručnoj pumpi za vodu, namenjenoj ruralnim predelima i jeftin za proizvodnju. U ovom projektu će se diskutovati o dinamici ovog uređaja kad na njega deluje gravitaciona sila.

4

Klipna pumpa koja koristi oscilatorno kretanje - Gowrishankar K., Gobinath M., R. Gani

Dept. of Mechanical Engineering, Kongu Engineering College, Erode, Tamilnadu, India

Ovaj projekat je započet sa ciljem da se smanji ljudski napor. Najčešće korišćena crpna pumpa za vodu je klipna pumpa, zbog niske cene, niskih troškova instalacije i održavanja. Ove pumpe zahtevaju značajan fizički napor da bi se njima upravljalo, a najrasprostranjenije su u ruralnim predelima sa otežanim vodosnabdevanjem. Utvrđeno je da klipne pumpe sa ovim mehanizmom rade daleko efikasnije i njima bez poteškoha mogu upravljati deca i starije osobe. Takođe je utvrđeno da na je na ovaj način moguće ispumpati daleko više vode uz minimalne troškove.

2014

1

Fenomen konverzije energije prilikom primene efekta klatna za podizanje vode - Prof. Bhane Ajeet Bhagwat, Asst. Professor of Mechanical Engineering

Savitrubai Phule Pune University, SND COE&RC, Yeola, Dist. Nashik, Maharashtra, India

Ovaj rad se sastoji od rada na povratnoj pumpi koja se pokreće klatnom. Mehanizam obezbeđuje rad koji je neophodan za pumpanje vode sa nekoliko metara dubine pod zemljom. Elementi koje sadrži rad su: osnovni koncept, dizajn pumpe sa klatnom i izrađenog modela. Cilj nam je da napravimo prototip koji će omogućiti način za pumpanje vode pumpom koja zahteva manji fizički napor, ima niske troškove održavanja i lako je koristiti je.

2

Platforma za izučavanje učinka dvostepenog mehaničkog oscilatora zasnovana na mikrokontrolorima - S. Meghashyam Reddy, dr S. A. K. Jilani

Department of Electronics and Communication engineering, Mandapalle Institute of Technology and Science, Mandapalle, India

Naš projekat je pokuaj koji testira tekuće istraživanje proizvodnju električne energije zasnovane na višku energije, na osnovu eksperimenata uglednog srpskog izumitelja Veljka Milkovića, i namera nam je da preciziramo kako prototipovi razvijeni na takav način mogu da rasvetle vrlo interesantna naučna istraživanja vezana za nevidljive energije koje postoje oko nas.

3

Konvergencija sakupljanja parametarske rezonance i vibracija - dr Yu Jia

Department of Engineering, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

Prikupljanje energije je tehnologija u nastajanju koja električnu energiju izvlači iz okoline na decentralizovan i samostalan način. Aplikacije uključuju medicinske implantate sa vlastitim napajanjem, nosivu elektroniku i bežične senzore za nadzor strukturnog zdravlja. Među najraznovrsnijim opcijama ambijentalnih izvora, prikupljanje energije vibracija (VEH) privuklo je daleko najviše istraživačke pažnje. Dva od ključnih upornih problema VEH-a su ograničena gustina snage u poređenju sa konvencionalnim izvorima napajanja i ograničena širina opsega operativnih frekvencija u svetlu slučajne, širokopojasne i brzo promenljive prirode stvarnih vibracija.

2013

1

Parametarski pobuđen sakupljač energije vibracija - Yu Jia, Jize Yan, Kenichi Soga, Ashwin A. Seshia

Department of Engineering, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

U areni sakupljanja energije vibracija, ključni tehnički izazovi su i dalje niska gustina snage i uski opseg operativne frekvencije. Iako se konvencija oslanja na aktiviranje osnovnog načina rezonancije direktnim pobuđivanjem, ovaj rad istražuje novu paradigmu primenom parametarske rezonance. Izuzetak rasta oscilatorne amplitude nije ograničen zbog linearnog prigušenja. Stoga se snaga potencijala može povećati na više nivoe. Pored toga, početak nelinearnosti je ta koja na kraju ograničava parametarsku rezonancu; stoga ovaj pristup takođe može potencijalno proširiti opseg radne frekvencije. Teorijsko predviđanje i numeričko modeliranje su predložili redosled viši u rastu oscilatorne amplitude.

2

Mehanizam dvostepenog mehaničkog oscilatora za upravljanje povratnom pumpom - Nikhade, G. R., Patil, R.U. and Bansal, S. P.

Department of Mechanical Engineering, Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management, Nagpur, India

Ovaj rad predstavlja koncept mehanizma za upravljanje povratnom pumpom uz upotrebu dvostepenog mehaničkog oscilatora. Mehanizam obezbeđuje energiju koja je potrebna da bi se ispumpala voda iz rezervoara koji je ukopan na oko 2.5 metara dubine. Osnovna upotreba mehanizma će biti zalivanje bašte kojim će se upravljati pomoću otvaranja i zatvaranja kapije. Rad se sastoji od osnovnog koncepta, dizajna pumpe i mehanizma dvostepenog mehaničkog oscilatora, kao i izrade modela.

Druge informacije o Dvostepenom mehaničkom oscilatoru